Home

Welkom op onze postduivensite. We hopen leuke en zinvolle informatie te kunnen verstrekken. Neem gerust contact op als je opmerkingen, tips of aanbevelingen hebt!

De eindstand van de Jeugd Peetvader Competitie 2019 van de CCE is bekend  klik hier

Diverse nuttige links tijdens het vliegseizoen:

De duif staat symbool voor de vrede. Vrede is niet altijd vanzelfsprekend. Daarom willen we ook hier even stilstaan bij de bevrijding, nu alweer 75 jaar geleden.

NPO

Er bestaat nogal wat onduidelijkheid bij de liefhebbers over voorstellen die gedaan worden door de diverse secties (vitesse, midfond, dagfond, marathon, jonge duiven).

We zullen proberen om deze voorstellen in een korte, duidelijke beschrijving samen te vatten.

De algemene ledenvergadering heeft de sectie dagfond in november 2018 de opdracht gegeven om met voorstellen te komen voor een herindeling van vlieggebieden/sectoren.

In augustus 2019 heeft de sectie dagfond een voorstel voor een nieuwe sectorindeling bekendgemaakt.

Dit voorstel is gebaseerd op, ten eerste, een splitsing oost-west. Dat is een lijn die Nederland van noord naar zuid exact in tweeën deelt. Ten tweede is Nederland van zuid naar noord opgesplitst in gebieden van 50km diep (met gekromde lijnen). Alleen voor sector 1 (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) is dit niet mogelijk vanwege de ligging van Zeeland en Limburg. De sectoren 1A en 1B zijn dus dieper dan 50km!

De hokcoördinaten van de liefhebbers zijn bepalend in welke sector men speelt.

Om een en ander te kunnen toepassen zouden werkgebieden van afdelingen ook aangepast moeten worden. Dat wordt in het voorstel niet besproken.

Binnen deze werkgebieden kunnen dan weer sub-indelingen gemaakt worden (denk aan Zuiderkempen concours).

De werkgroep Eerlijk Spel heeft, op basis van wat er leeft binnen de duivenmelkersgemeenschap, een viertal voorstellen voorgelegd om te komen tot een beter systeem om de prestaties van kleinere melkers ten opzichte van de megahokken meer tot hun recht te laten komen. Hiermee zou de spelvreugde van de kleinere liefhebbers vergroot kunnen worden.

Voorstel 1: Inkorfbeperking op basis van aantallen

Per speelhok (kadastraal perceel) mogen 40 oude en 60 jonge duiven deelnemen aan de wedstrijden. Overige duiven mogen als invliegduif meegegeven worden.

Voorstel 2: Inkorfbeperking op basis van aantallen met lijst deelnemende duiven voor het seizoen

Per speelhok (kadastraal perceel) mogen 40 oude en 60 jonge duiven deelnemen aan de wedstrijden. Deze duiven worden voorafgaand aan het vliegseizoen opgegeven. Overige duiven mogen als invliegduif meegegeven worden.

Voorstel 3: Vliegen in klassen

Geen inkorfbeperking maar vliegen in klassen, groot tegen groot en klein tegen klein en volgens Fondspiegel berekening. Hierbij komen dan per vlucht 3 afzonderlijke overzichten.

Voorstel 4: Niks veranderen

Alles laten zoals het is